Why subscribe?

Subscribe to get full access to the newsletter and website. Never miss an update.

Stay up-to-date

You won’t have to worry about missing anything. Every new edition of the newsletter goes directly to your inbox.

Join the crew

Be part of a community of people who share your interests.

To find out more about the company that provides the tech for this newsletter, visit Substack.com.

Subscribe to YTuong’s Substack

Nhận thông tin mới nhất trên Etsy từ Team YTuong

People

Team YTuong biết ơn những đóng góp của bạn dù chỉ là những hành động nhỏ nhất như đứng từ xa quan sát hoặc điều lớn lao hơn như là góp ý để tụi mình dần tốt hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành, theo dõi những chặng đường, thay đổi của YTuong
Chào bạn, Mình là John Nguyen đây, mình đã kinh doanh trên nền tảng etsy được 6 năm rồi Mình hy vọng với kiến thức trong quá trình mình kinh doanh có thể giúp ích được gì đó cho bạn